Proiect nr. LLP-LdV/TOI/2010/RO/005

Crearea unui centru de excelenţă pentru pregătirea profesională iniţială şi continuă, pe linia managementului stresului profesional şi a competenţelor în tactica tragerii, pe baza transferului de inovaţie de la partenerii străini (Proiect BIA)